2017-06-09

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PSSE w Dąbrowie Górniczej


Kontrole zewnętrzne od 2018 roku


Protokół nr NS-HKiS.1611.4.10.2017 z rekontroli - 15.12.2017 r.

 

Protokół nr NS-EP.1611.4.4.2017 z kontroli sprawdzającej - 01.12.2017 r.

 

Protokół nr NS-HD.1611.3.48.2017 z kontroli problemowej - 28.11.2017 r.

 

Protokół PZ.1611.3.47.2017 z kontroli problemowej - 17.11.2017 r.

Załącznik do protokołu PZ.1611.3.47.2017 z dnia 17.11.2017 r.

 

Protokół nr NS-EP.1611.5.6.2017 z kontroli doraźnej - 06.09.2017 r.

 

Protokół nr NS-HŻŻiPU.1611.5.3.2017 z kontroli doraźnej - 04.08.2017 r.

 

Protokół nr NS-HP.1611.3.22.2017 z kontroli problemowej - 09.06.2017 r.

 

Protokół nr NS-HKiŚ.1611.3.21.2017 z kontroli problemowej - 08.06.2017 r.

 

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez WIF w Katowicach - 16.11.2016 r.

 

Protokół nr NS-BW.1611.3.33.2016 z kontroli problemowej - 14.09.2016 r.

 

Protokół nr NS-EP.1611.3.31.2016 z kontroli problemowej - 07.09.2016 r.

 

Protokół nr NS-NZ.1611.3.3.2016 z kontroli problemowej - 07.09.2016 r.

 

Błędna numeracja protokołu NS-NZ.1611.3.3.2016

 

Protokół nr PZ.1611.3.30.2016  z kontroli działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia - 7.09.2016 r.

 

 

 

 

Załączniki

  bledna_numeracja_NS..._3_3_2016.pdf 163,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSHKIS1611_3_21_2017.pdf 947,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSBW1611_3_33_2016.pdf 835,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NSEP1661_3_31_2016.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NSNZ1661_3_3_2016.pdf 864,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPWIS_PZ_03032016.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WIF_16112016.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NSHP1611.3.22.2017.pdf 520,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NS-HZZiPU.1611.5.3.2017.pdf 583,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NS-EP_1611_5_6_2017.pdf 763,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PZ1611_3_47_2017.pdf 553,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_PZ1611_3_47_2017.pdf 470,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NS-HD.1611.3.48.2017.pdf 857,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NS-EP1611_4_4_2017.pdf 491,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NS-HKiS1611_4_10_2017.pdf 724,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrole_zewnetrzne...Gorniczej.pdf 80,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się